w.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="780" height="100">
หน้าหลัก | ประวัติ | วิสัยทัศน์ | โครงสร้าง | ผู้บังคับบัญชา | ผลการปฏิบัติงาน | แจ้งเบาะแส

ตำรวจภูธรภาค 1
» กองบังคับการอำนวยการ
» ศูนย์ฝึกอบรม
» ศูนย์สืบสวนสอบสวน
» ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
» ตำรวจภูธรจังหวัด

   

: : หนังสือพิมพ์ : :


ไทยรัฐ
, เดลินิวส์ , ผู้จัดการ , สยามกีฬา , โพสต์ทูเดย์ , ไทยโพสต์ , มติชน , ข่าวสด , คมชัดลึก , ฐานเศรษฐกิจ , แนวหน้า , สยามรัฐ , กรุงเทพธุรกิจ , สยามธุรกิจ

 

: : โทรทัศน์ : : 


วิสัยทัศน์

  ศูนย์สืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 1 จะเป็นศูนย์กลางโครงข่ายการสืบสวนสอบสวน
ปราบปรามอาชญากรรม องค์ความรู้ และข้อมูลที่มีมาตรฐานสากล

 

พันธกิจ

•  ด้านความมั่นคงของชาติ
•  ด้านการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม
•  ด้านองค์ความรู้ทางยุทธวิธีตำรวจ การสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม
•  ด้านข้อมูลการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

•  การรักษาความปลอดภัย
•  สร้างโครงข่ายการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม
•  สร้างโครงข่ายองค์ความรู้ทางยุทธวิธีตำรวจและการสืบสวนอาชญากรรม
•  โครงข่ายข้อมูลการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม

 
29/3 (อาคารอเนกประสงค์ ภ.1) ม. 2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ
Copyright © 2007 ศูนย์สืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 1 All rights reserved. eXTReMe Tracker