w.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="780" height="100">
หน้าหลัก | ประวัติ | วิสัยทัศน์ | โครงสร้าง | ผู้บังคับบัญชา | ผลการปฏิบัติงาน | แจ้งเบาะแส

ตำรวจภูธรภาค 1
» กองบังคับการอำนวยการ
» ศูนย์ฝึกอบรม
» ศูนย์สืบสวนสอบสวน
» ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
» ตำรวจภูธรจังหวัด

   

: : หนังสือพิมพ์ : :


ไทยรัฐ
, เดลินิวส์ , ผู้จัดการ , สยามกีฬา , โพสต์ทูเดย์ , ไทยโพสต์ , มติชน , ข่าวสด , คมชัดลึก , ฐานเศรษฐกิจ , แนวหน้า , สยามรัฐ , กรุงเทพธุรกิจ , สยามธุรกิจ

 

: : โทรทัศน์ : : 


ประวัติศูนย์สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1

 

                 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2548 ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 โดยมีการแบ่งส่วนราชการ ในส่วนของตำรวจภูธรภาค 1-9 ให้เป็นกองบัญชาการ และให้จัดตั้งศูนย์สืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค โดยกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ปฏิบัติงาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญา ในเขตอำนาจความรับผิดชอบของแต่ละตำรวจภูธรภาค

 

                 ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้น ศูนย์สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 9 จังหวัด คือ สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และ ชัยนาท

 

                 ปัจจุบัน ศูนย์สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 ตั้งอยู่เลขที่ 29/3 (อาคารอเนกประสงค์ ภ.1) ม.2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-537-8087-8

 

 

 

29/3 (อาคารอเนกประสงค์ ภ.1) ม. 2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ
Copyright © 2007 ศูนย์สืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 1 All rights reserved. eXTReMe Tracker